XXVI. česko-slovenská konference
o trombóze a hemostáze

16. - 18. května 2019
Hradec Králové
Kongresové centrum Aldis
 
přidat do outlooku

Postery

K umístění posteru je k dispozici plocha: 120 cm výška x 97 cm šířka, kobercový podklad, připevnění špendlíky.

Postery budou vystaveny po celou dobu konference.

Upozorňujeme, že autoři posterů musí být řádně zaregistrováni a musí mít uhrazený odpovídající registrační poplatek. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, učiňte tak co nejdříve prostřednictvím on-line formuláře.

LABSKÝ SÁL

Postery budou vystaveny po celou dobu konání konference.

P1 Bláha M., Langrová H., Bláha V., Lánská M., Studnička J., Stepanov A.:
POKLES HLADINY PCSK9 (PROPROTEIN KONVERTÁZY SUBTILISIN KEXIN 9) PO REOFERÉZE U VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE
P2 Brunclíková M., Dobrotová M., Ivanková J., Šimurda T., Hollý P., Hudeček J., Kubisz P., Staško J.:
ISCHEMICKÁ CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA A TRANZITÓRNY ISCHEMICKÝ ATAK U PACIENTOV SO SYNDRÓMOM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK
P3 Fenclová T., Salaj P., Komrska V., Hrachovinová I.:
POROVNÁNÍ METOD PRO STANOVENÍ HLADINY EMICIZUMABU V PLAZMĚ PACIENTA S HEMOFILIÍ A
P4 Ivanková J., Dobrotová M., Staško J.:
IMUNOLOGICKÉ STANOVENIE FIBRINOGÉNU: POROVNANIE DVOCH RÔZNYCH METÓD
P5 Lisá L., Plameňová I., Hollý P., Dobrotová M., Sokol J., Ivanková J., Staško J.:
SKRÍNING VRODENEJ TROMBOFÍLIE U PACIENTOV S MAY-THURNEROVÝM SYNDRÓMOM
P6 Malíková I., Husáková M., Čechovská E., Kvasnička T., Kvasnička J.:
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ APS – OBTÍŽNÁ AKREDITACE METOD
P7 Matýšková M., Čech Z., Zavřelová J., Šlechtová M.:
EPCR C.4600 A>G U OSOB S TROMBÓZOU V ANAMNÉZE
P8 Sadílek P., Tučková G., Dulíček P., Fátorová I.:
MOŽNOSTI MONITOROVÁNÍ LÉČBY DABIGATRANEM
P9 Sokol J., Noubouossie D., Piegore M., Ilich A., Henderson M., Mooberry M., Monroe D.M., Staško J., Key N.S.:
UVOĽNENIE HEMOGLOBÍNU A MIKROČASTÍC S PROKOAGULAČNOU AKTIVITOU Z ERYTROCYTOV PO INDUKCII HISTÓNMI
P10 Syrůčková A., Kettnerová K., Kuderna J., Bílková J., Kvasnička T., Kvasnička J.:
VLIV POLYMORFISMU CYP2C19 NA ÚČINNOST PROTIDESTIČKOVÉ LÉČBY CLOPIDOGRELEM
P11 Stančiaková L., Dobrotová M., Hollý P., Vadelová Ľ., Žolková J., Danko J., Kubisz P., Staško J.:
ANTIKOAGULAČNÁ TROMBOPROFYLAXIA U TEHOTNÝCH PACIENTOK S OPAKOVANOU STRATOU PLODU
P12 Stančiaková L., Dobrotová M., Hollý P., Žolková J., Vadelová Ľ., Ivanková J. Kubisz P., Staško J.:
MOŽNOSTI LIEČBY A PREVENCIE VZNIKU KRVÁCAVÝCH KOMPLIKÁCIÍ PRI DEFICITE KOAGULAČNÉHO FAKTORA X
P13 Vadelová Ľ., Ivanková J., Škereňová M., Sokol J., Staško J.:
VYUŽITIE MAGNETICKEJ SEPARÁCIE TROMBOCYTOV V PRÍPRAVE VZORIEK NA ANALÝZU MIRNA U PACIENTOV SO SPS
P14 Víšek J., Bláha M., Lánská M., Blaha V., Lášticová M., Doleželová E., Nachtigal P.:
VÝZNAM SOLUBILNÍHO ENGOGLINU PŘI LÉČBĚ HOMO/HETEROZYGOTNÍ FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIE LIPIDAFERÉZOU
P15 Vogelová M., Šťastná S., Kvasnička T., Kvasnička J.:
FLEBOTROMBÓZA (FT) POPLITEÁLNÍ ŽÍLY PŘI ENTRAPMENT SYNDROMU (PVES)
P16 Zavřelová J., Matýšková M., Šlechtová M., Prudková M., Penka M.:
PROBLEMATIKA STANOVENÍ D-DIMERŮ


Hlavní partneři

Zlatí partneři

Alexion Amicus msd Sysmex Takeda

Stříbrní partneři

AstraZeneca Siemens Sanofi Siemens

Bronzoví partneři

Aspen Aspen PRO.MED.CS Sobi

Mediální partner

Farmakoterapie

Vystavovatelé

Abbott Laboratories